Índia del Nord

Índia del Nord
Índia del Nord

dijous, 30 de juny de 2016

Identitats d'aigua

Saber-se un mateix és intuir la psoriasi
d'un temps benigne...Fotografia: AkakusIdentitats d'aigua

Encara aleshores cridava el muetzí a la pregària,
empunyant de la posta tot un mostrari de glavis
tallats de sol.
Heus aquí el nostre ocàs, la fidelitat de no témer
el mateix silenci...


Fotografia: Ghat/Líbia